Những sai lầm ngu ngốc dẫn đến những hệ quả to lớn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Chỉ vì những sai lầm ngu ngốc trong quá khứ mà bây giờ mình phải gánh chịu hậu quả trong tương lai...

Vuột mất học bổng 6 triệu...

Thi lại 1 môn học nhảm nhí chỉ vì sai sót nhỏ...

Đóng tiền học lại 5 triệu rưỡi...

Rớt training gia sư chỉ vì bản thân sai cái lỗi không ai sai...

Những chuyện khủng khiếp cứ ập tới những ngày này khiến mình hoài nghi về bản thân. Nếu mọi người hỏi rằng mình có cố gắng không, mình có. Nhưng nó vẫn cứ ập đến

Hoài nghi về bản thân, hoài nghi về cuộc sống, những giọt nước mắt đã khô nhưng vẫn muốn tiếp tục rơi

Từ khóa: 

tâm sự

,

buồn

,

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, bạn đang tự trách bản thân hay đang muốn rút ra bài học kinh nghiệm vậy?

Nếu tự trách bản thân được xem như một giải pháp, thì mình nghĩ đó có thể là một sự lựa chọn chưa đúng lắm.

Trả lời

Chào bạn, bạn đang tự trách bản thân hay đang muốn rút ra bài học kinh nghiệm vậy?

Nếu tự trách bản thân được xem như một giải pháp, thì mình nghĩ đó có thể là một sự lựa chọn chưa đúng lắm.