Tại sao tim tách ra khỏi cơ thể vẫn có khả năng tự đập nếu duy trì điều kiện sinh lý phù hợp?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục