1. Khoa học

Những thành tựu kiến trúc vĩ đại nhất lịch sử nhân loại, Bạn đã tìm hiểu được gì?

Gần đây mình hay tìm hiểu về cách con người xây dựng những công trình thế kỉ. Mình thấy quá hay, có những vấn đề gặp phải mà họ đưa ra cách giải quyết thật tuyệt vời và có nhiều thứ chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống thường ngày.

1. Đảo nhân tạo Palm

2. Đường dẫn nước Segovia

4. Taj Mahal

5. Đường sắt xuyên Siberia

6. Tháp Burj Khalifa

7. Cầu Akashi Kaikyo

8. Tuyến đường sắt White Pass & Yukon Route

9. Tháp Tokyo Sky Tree

10. Trạm vũ trụ quốc tế

11. Thành cổ Teotihuacan

12. Kênh đào Panama

13. Tháp Đài Bắc 101

14. Skywalk Grand Canyon

15. Trung tâm tài chính thế giới

Từ khóa: Khoa học

Vạn lý trường thành, Kim tự tháp, sắp tới có tường biên giới US-Mexico nữa.

Trả lời

Vạn lý trường thành, Kim tự tháp, sắp tới có tường biên giới US-Mexico nữa.