Những thói xấu nào đã trở thành "nét văn hoá" của người Việt?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Thói quen buôn dưa lê, đôi khi là "tam sao thất bản" nữa, nhưng lại khiến người khác cảm thấy Việt thân thiện.

Trả lời

Thói quen buôn dưa lê, đôi khi là "tam sao thất bản" nữa, nhưng lại khiến người khác cảm thấy Việt thân thiện.

" Biết bố mày là ai không ? "