Điều KiệnChuyển Mạng

  1. Công nghệ thông tin

Từ ngày 16/11/2018, VinaPhone đã triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ số cho thuê bao trả sau và từ ngày 01/01/2019, dịch vụ chính thức được áp dụng cho thuê bao trả trước. Để hạn chế thời gian thực hiện thủ tục, khách hàng khi chuyển mạng có thể kiểm tra trước các điều kiện cần thiết như sau:


1. Thuê bao đang hoạt động 2 chiều

  • Thuê bao đang hoạt động hai chiều tại nhà mạng chuyển đi.

2.Thông tin thuê bao đăng ký chuyển mạng phải chính xác

  • Thông tin thuê bao đăng ký chuyển mạng trùng khớp với thông tin thuê bao đăng ký tại nhà mạng chuyển đi. Bao gồm: Số giấy tờ, đối tượng khách hàng (cá nhân/doanh nghiệp), hình thức sử dụng (trả trước/trả sau). Để tra cứu thông tin, khách hàng nhắn tin TTTB gửi 1414.

3. Thuê bao không vi phạm hợp đồng, cam kết với nhà mạng chuyển đi

4. Thuê bao không trong quá trình tranh chấp, chuyển quyền sở hữu; không vướng các vấn đề pháp lý như: số thuê bao đang bị truy tố, rao vặt trái phép, SMS spam.

5. Tổng nợ cước và cước nóng phát sinh trong tháng thực hiện chuyển mạng của thuê bao < 500.000 VNĐ

  • Nếu trong một yêu cầu chuyển mạng có nhiều thuê bao thì tổng nợ cước và cước nóng < 500.000 VNĐ nhân với số lượng thuê bao trong yêu cầu chuyển mạng đó.

6. Thuê bao có dịch vụ chuyển vùng quốc tế và sử dụng sóng của mạng di động nước ngoài lớn hơn 60 ngày tính đến thời điểm đăng ký chuyển mạng


7. Các thuê bao chung một hợp đồng phải thực hiện đồng thời trong một yêu cầu chuyển mạng


8. Số lượng thuê bao trong một yêu cầu chuyển mạng không được vượt quá số lượng theo quy định

  • Số lượng thuê bao trong một yêu cầu chuyển mạng theo quy định: tối đa 3 thuê bao đối với cá nhân và 100 thuê bao đối với tổ chức/ doanh nghiệp.

9. Thuê bao hoạt động 180 ngày kể từ lần kích hoạt gần nhất

  • Thuê bao hoạt động 180 ngày kể từ lần kích hoạt gần nhất (không tính việc thay đổi thông tin, đổi loại hình từ trả trước sang trả sau (hoặc ngược lại) hoặc chuyển quyền sử dụng).

10. Thuê bao có thời gian chuyển mạng gần nhất tối thiểu 90 ngày

  • Thuê bao có thời gian chuyển mạng gần nhất tối thiểu 90 ngày và không trong quá trình xử lý chuyển mạng của một yêu cầu khác.
Từ khóa: 

công nghệ thông tin