Những thứ nào dù khá tốn kém nhưng bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã mua?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

đồ vật

,

vật dụng

,

tài sản

,

tốn kém

,

mắc mỏ

,

phong cách sống

Là chiếc giày Converse này đây...Hồi năm hai đại học, sau khi nhận lương, mình đã tậu em nó như một phần thưởng cho nỗ lực của bản thân. Bản thân mình cũng là một người yêu giày nên chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi mua nó cả. 
https://cdn.noron.vn/2022/07/17/499561862115341771-1658057092.jpg

Trả lời

Là chiếc giày Converse này đây...Hồi năm hai đại học, sau khi nhận lương, mình đã tậu em nó như một phần thưởng cho nỗ lực của bản thân. Bản thân mình cũng là một người yêu giày nên chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi mua nó cả. 
https://cdn.noron.vn/2022/07/17/499561862115341771-1658057092.jpg