Những tội ác chiến tranh của Nhật Bản?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Nói chung là tội ác chiến tranh thì quốc gia nào cũng có. Nhật Bản thời thế chiến thứ 2 chủ nghĩa phát xít nên tàn bạo là không phải bàn cãi rồi. Nổi tiếng nhất có lẽ là thảm sát Nam Kinh. Ngoài ra thì còn nhiều những tội ác khác bạn có thể dễ dàng tìm thấy tài liệu trên GG

Trả lời

Nói chung là tội ác chiến tranh thì quốc gia nào cũng có. Nhật Bản thời thế chiến thứ 2 chủ nghĩa phát xít nên tàn bạo là không phải bàn cãi rồi. Nổi tiếng nhất có lẽ là thảm sát Nam Kinh. Ngoài ra thì còn nhiều những tội ác khác bạn có thể dễ dàng tìm thấy tài liệu trên GG

Anh có thể search bằng tiếng Anh về các tội ác mà Kempeitai đã đốt anh nhé, em đoán chắc là còn nhiều nữa vì đã bị đốt, nhưng anh cứ biết trước mấy cái đó đi đã !