noel sao mọi người lại đi chơi mà không đi lễ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ai theo đạo sẽ đi lễ nhà thờ và đi chơi. Còn người không theo đạo sẽ đi chơi.
Trả lời
Ai theo đạo sẽ đi lễ nhà thờ và đi chơi. Còn người không theo đạo sẽ đi chơi.