Bạn nghĩ những vấn đề lớn của giáo dục Việt Nam hiện nay là gì?

  1. Giáo dục

Tình cờ đọc được bài viết này 
Suy ngẫm các vấn đề lớn mà giáo dục Việt Nam đang đối mặt bao gồm:
  • Học sinh học giỏi phổ thông; học lệnh các môn khoa học
  • Thiếu định hương nên vào đại học hoang mang 
  • Chất lượng giáo dục đại học Ko theo kịp nhu cầu thị trường , Ko đảm bảo chất lượng đầu ra
  • Chất lượng giáo viên phổ thông ngày càng kém do đầu vào ngành sư phạm càng ngày càng thấp 
  • Triết lý "tiên học lễ, hậu học văn" càng ngày càng xuống cấp, tạo nên thực trạng thảm hại của ngành trồng người 
  • Học sinh, sinh viên vẫn chỉ tập trung kiến thức khoa học, các nhóm kiến thức lịch sử văn hoá xã hội chưa được chú trọng
Từ khóa: 

giáo dục

Tính ứng dụng, tranh biện, phản biện

Trả lời

Tính ứng dụng, tranh biện, phản biện