Nội dung bài thơ Buồn thi hỏng.      (Tú Xương)?

  1. Sách

Cho em hỏi nội dung bài thơ trên là gì ạ.

Từ khóa: 

văn học

,

sách

Bạn nói đến bài này à:

"Bụng buồn còn muốn nói năng chi,Đệ nhất buồn là cái hỏng thi!

Một việc văn chương thôi cũng nhảm,Trăm năm thân thế có ra gì?

Được gần trường ốc vùng Nam Định,Thua mãi anh em cánh Bắc Kỳ.

Rõ thực nôm hay mà chữ dốt,Tám khoa chưa khỏi phạm trường quy."

Khuyên bạn là lần sau hỏi nội dung thơ mà thơ ngắn thì nên trích ra cho người ta dễ đọc dễ trả lời nhé. Nội dung thì mình nghĩ là tâm trạng cám cảnh pha chút giễu cợt đời vào giễu cợt chính mình trên con đường thi cử của ông Tú Xương

Trả lời

Bạn nói đến bài này à:

"Bụng buồn còn muốn nói năng chi,Đệ nhất buồn là cái hỏng thi!

Một việc văn chương thôi cũng nhảm,Trăm năm thân thế có ra gì?

Được gần trường ốc vùng Nam Định,Thua mãi anh em cánh Bắc Kỳ.

Rõ thực nôm hay mà chữ dốt,Tám khoa chưa khỏi phạm trường quy."

Khuyên bạn là lần sau hỏi nội dung thơ mà thơ ngắn thì nên trích ra cho người ta dễ đọc dễ trả lời nhé. Nội dung thì mình nghĩ là tâm trạng cám cảnh pha chút giễu cợt đời vào giễu cợt chính mình trên con đường thi cử của ông Tú Xương