1. Noron.vn
  2. Nội dung sau được trích dẫn từ tư liệu nào?

Nội dung sau được trích dẫn từ tư liệu nào?

Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mĩ nhất định phải cút khỏi nước ta

Từ khóa: Lịch sử

Trả lời

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 của Đảng.

Nội dung liên quan

[Book Quotes Challenge] - Trích dẫn hay từ sách?

Do nhận ra sách đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giải phóng và đưa con người đến với những chân trời tri thức mới, mình muốn được khơi mào 1 trò chơi nho nhỏ về sách 😁

Đây sẽ là thách thức cho người tham gia chia sẻ về những cuốn sách họ đã đọc. Mục đích là để lan tỏa tri thức đến thật nhiều người, đặc biệt là những ai ít có thời gian đọc sách.

----------------------------------------------

Thể lệ [Book Quotes Challenge]: 

  • Chọn ra 1 cuốn sách bất kỳ bạn đã đọc, sau đó trích dẫn lại một câu hoặc một đoạn trong sách mà bạn cảm thấy tâm đắc nhất, ý nghĩa nhất trong phần bình luận dưới đây.
  • Các bạn có thể đưa ra trích dẫn từ những cuốn sách khác nhau, hoặc các trích dẫn khác nhau trong cùng 1 cuốn sách.
  • Phân tích ý nghĩa của trích dẫn đó, tại sao bạn lại tâm đắc nó.
  • Thách thức một hoặc nhiều thành viên Noron! khác tham gia.

----------------------------------------------

Mình sẽ làm mẫu trong câu hỏi này. Mình sẽ viết về cuốn Tôn Giáo: Khái lược những tư tưởng lớn do Nguyễn Minh dịch.

undefined

Tại sao nước ta sau 1000 năm Bắc thuộc vẫn không bị Trung Quốc đồng hóa?

Tại sao Mỹ không ném bom nguyên tử khi xâm chiếm Việt Nam?

Lê thẩm dương, phạm thành long, ngô minh tuấn, ngát pro bạn thích ai nhất tại sao?

Có thể quên ngôn ngữ mẹ đẻ được không?

Ví dụ có người đi nước ngoài sinh sống xong gần như ko dùng tiếng mẹ đẻ nữa thì có khả năng nào họ sẽ quên bớt tiếng mẹ đẻ không?

Đã có bạn trai rồi nhưng gặp 1 người làm mình rung động thì phải làm sao?