Nước đóng chai gọi là “nước suối” hay “nước lọc”?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Ngày xưa mình hay gọi nước uống đóng chai là nước lọc, thế mà từ khi lên HN học thì thấy mọi người cứ gọi là nước suốt, rất ít khi gọi nước lọc. Không biết gọi như thế nào mới là đúng nhỉ?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Tùy mỗi vùng miền, “nước suối” hay “nước lọc” thường được dùng để gọi chung cho các dòng nước đóng chai. Chúng được sử dụng phổ biến không chỉ bởi người tiêu dùng mà cả người bán tại cửa hàng tạp hóa hay trong nhà hàng khách sạn.

Nhầm lẫn này chủ yếu xuất phát từ việc hầu hết người mua lẫn người bán đều không phân biệt được các loại nước đóng chai, thường chỉ dựa trên sự khác biệt của vị nước hay giá bán.

Hiện nay, thị trường nước uống đóng chai sản xuất tại Việt Nam khá đa dạng. Tuy nhiên, dựa trên quy chuẩn của Bộ Y tế, chúng được phân chia thành 2 loại: Nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. Vì thế, nếu dùng “nước suối” hay “nước lọc” để gọi tên các sản phẩm này, vô tình đánh đồng giá trị của cả hai loại nước.

Hai loại nước phải đảm bảo chỉ tiêu về vi sinh và an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng hoàn toàn khác nhau về tên gọi, nguồn gốc, quy trình sản xuất và thành phần (giá trị dinh dưỡng). Người dùng tinh ý có thể nhận biết các loại nước này qua mùi vị.

Trả lời

Tùy mỗi vùng miền, “nước suối” hay “nước lọc” thường được dùng để gọi chung cho các dòng nước đóng chai. Chúng được sử dụng phổ biến không chỉ bởi người tiêu dùng mà cả người bán tại cửa hàng tạp hóa hay trong nhà hàng khách sạn.

Nhầm lẫn này chủ yếu xuất phát từ việc hầu hết người mua lẫn người bán đều không phân biệt được các loại nước đóng chai, thường chỉ dựa trên sự khác biệt của vị nước hay giá bán.

Hiện nay, thị trường nước uống đóng chai sản xuất tại Việt Nam khá đa dạng. Tuy nhiên, dựa trên quy chuẩn của Bộ Y tế, chúng được phân chia thành 2 loại: Nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. Vì thế, nếu dùng “nước suối” hay “nước lọc” để gọi tên các sản phẩm này, vô tình đánh đồng giá trị của cả hai loại nước.

Hai loại nước phải đảm bảo chỉ tiêu về vi sinh và an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng hoàn toàn khác nhau về tên gọi, nguồn gốc, quy trình sản xuất và thành phần (giá trị dinh dưỡng). Người dùng tinh ý có thể nhận biết các loại nước này qua mùi vị.

Chào bạn, mình nghĩ bản chất nó là nước suối đã qua lọc, còn mọi người theo thói quen nhìn chữ ghi trên chai nước mà gọi vậy thôi bạn à.