1. Sáng tác

NƯỚC MẮT MÙA ĐÔNG


nmd


Thơ : Bùi Thế Uyên


Mãn hạ thu tàn chuyển tiết đông.

Buồn dâng ngấn lệ tủi chưa chồng.

Bao ngày dáng ngọc chờ ân ái

Vạn tháng trang đài đợi ngóng trông.

Má đỏ tươi màu se chỉ thắm

Môi son sắc đẹp kết tơ hồng.

Người đâu chửa gặp sao lưu luyến.

Khắc khoải tâm sầu để nhớ mong

Warszawa

27/12/2018

Từ khóa: nước mắt, thơ, Sáng tác