1. Khoa học

Nuôi cấy tai người trên cơ thể chuột


Các nhà khoa học đến từ Nhật Bản thuộc đại học Tokyo và Kyoto là những người tiên phong trong việc này. Đầu tiên sử dụng tế bào gốc để kích thích chúng phát triển thành tế bào sụn của tai. Những tế bào này sau đó sẽ được đặt vào một ống sinh học được tạo hình giống với tai người.

Tiếp đó, các mẫu sẽ được cấy vào dưới da của một con chuột còn sống. Cơ thể con chuột sẽ tiếp nhận cái tai này như một bộ phận của nó và sẽ cung cấp chất dinh dưỡng để nó phát triển hoàn chỉnh. 

Từ khóa: khoa học

Mình thực sự dị ứng với những kiểu thí nghiệm này trên cơ thể động vật. Người là người, chuột là chuột, mắc cái gì mà lại nghĩ thí nghiệm trên cơ thể chuột được thì cũng dùng được cho người vậy trời.

Trả lời

Mình thực sự dị ứng với những kiểu thí nghiệm này trên cơ thể động vật. Người là người, chuột là chuột, mắc cái gì mà lại nghĩ thí nghiệm trên cơ thể chuột được thì cũng dùng được cho người vậy trời.

Việc nuôi cấy tai nhằm mục đích gì nhỉ?

Mình đang đoán là để Thẩm mỹ, trong trường hợp nếu vô tình bị tai nạn nên mất tai.

Bạn có thể chia sẻ thêm không?