Bạn có biết 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất trong lịch sử?

 1. Lịch sử

Theo Công văn ngày 21/6/2013, của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, danh sách 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam xếp theo thứ tự thời gian bao gồm:

 • Quốc tổ Hùng Vương
 • Hai Bà Trưng,
 • Lý Nam Đế
 • Ngô Quyền
 • Đinh Bộ Lĩnh,
 • Lê Hoàn
 • Lý Công Uẩn
 • Lý Thường Kiệt
 • Trần Nhân Tông
 • Trần Hưng Đạo
 • Lê Lợi
 • Nguyễn Trãi
 • Nguyễn Huệ (Quang Trung)
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh.

14 anh hùng tiêu biểu trên đáp ứng được một trong ba tiêu chí: Người khởi xướng, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ ngoại xâm, giành độc lập dân tộc; người đứng đầu một vương triều có đóng góp đặc biệt xuất sắc, lãnh đạo dân tộc giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; nhà quân sự, chính trị, văn hóa lỗi lạc.

Theo bạn, danh sách này có thể bổ sung thêm những nhân vật nào nữa?

Từ khóa: 

lịch sử

,

anh hùng dân tộc

,

lịch sử

Khúc Thừa Dụ, Lê Thánh Tông, Nguyễn Hoàng, vua Minh Mạng, ĐT Võ Nguyên Giáp
Trả lời
Khúc Thừa Dụ, Lê Thánh Tông, Nguyễn Hoàng, vua Minh Mạng, ĐT Võ Nguyên Giáp
Võ Nguyên Giáp, An Dương Vương, Khúc Thừa Dụ, Nguyễn Hoàng

Mình thấy ở thời vua Minh Mạng diện tích nước Việt ta đạt đến cực thịnh, ông cũng xứng đáng góp phần vào danh sách này chứ nhỉ?

Phùng Hưng, Trần Thủ Độ