1. Kiến thức chung

Môn võ Thiết Đang Công có gì đặc biệt ?

"Thiết Đang Công" là một môn võ cổ truyền Trung Quốc nhằm tăng cường sức khỏe tình dục nam giới. Điều lạ là các môn đồ khi tập luyện thì phải dùng chân, gạch, gỗ hay bất cứ thứ gì cứng để đập vào hạ bộ @@@.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng tập luyện môn võ này giúp cải thiện chứng rối loạn cương dương và xuất tinh sớm. 

Có mem noron nào muốn học võ này ko ?Từ khóa: kiến thức chung

Có mà hành xác chứ võ cái gì =))))

Trả lời

Có mà hành xác chứ võ cái gì =))))