1. Lịch sử

Mạc Đăng Dung đã cắt đất Đại Việt dâng cho nhà Minh để bảo vệ ngôi báu?

Xưa nay sử chép rằng Thái Tổ nhà Mạc là Mạc Đăng Dung đã cắt đất Đại Việt dâng cho nhà Minh để bảo vệ ngôi báu, lưu lại tiếng xấu muôn đời. Sự thật có phải hoàn toàn đúng như thế không và nếu không thì điều ngoa truyền này bắt đầu từ đâu và với ai?


Từ khóa: lịch sử

Về vấn đề này vẫn còn tranh cãi về khá nhiều điều, ví dụ: cắt đất hay trả đất, Mạc Đăng Dung có thực sự cắt đất để dâng ngôi báu... Mình xin đặt ra mấy vấn đề như sau:

- Lý do nào vua nhà Minh muốn xâm lược nước ta để Đăng Dung bị ép phải lên biên giới quỳ gối, cắt đất? : vua Lê và Nguyễn Kim sai sứ sang cầu viện nhà Minh, xin vua Minh mang quân sang Đại Việt đánh nhà Mạc.

- Thời điểm này Đăng Dung còn làm vua hay không: Đăng Dung lúc này đã gần đất xa trời, không còn giữ vai trò nhiếp chính nữa, nên chỉ còn mang ý nghĩa về hình tượng

- Tại sao Lê lợi đúc tượng Liễu Thăng được coi là ngoại giao khôn khéo mà Đăng Dung quỳ lạy sứ thần lại bị coi là nhục quốc thể?

- Đất cắt cho nhà Minh là đất của Đại Việt? Cái này vẫn còn tranh cãi, có lập luận là cắt đất, lập luận chỉ ra rằng là trả đất, vì mỗi sách sử chép 1 khác và có địa danh ko chắc chắn. Nhưng có thể khẳng định là có trả 1 phần đất trc là của Tàu.

- Đăng Dung dâng sổ sách đất đai, nhân khẩu cho sứ tàu có phải bán nước? Thật ra mang ý nghĩa tượng trưng là chính, ý nghĩa thực tế rất hạn chế

- Sử gia nhà Lê có công tâm khi viết về nhà Mạc hay không? Nhà Lê coi nhà Mạc là ngụy triều, chuyện cố gắng vùi dập là đương nhiên.

- Kết quả và ảnh hưởng của hành động? Nhà Minh công nhận nhà Mạc, ban chức tước, biên giới hoà bình trở lại ( thật ra nhà Minh đã yếu, đag phải bận tâm với phương bắc).

- biên giới thời này đã cố định hay chưa? Mãi tới thời pháp thuộc, pháp đại diện VN xac định biên giới với TQ. Còn lúc trước thì biên giới xê dịch liên tục, các tù trưởng vùng biên lúc theo Việt lúc theo Trung.

Mình nghĩ mấy điều này đủ để trả lời câu hỏi của bạn, đáp án thì nói thật là "tùy mỗi người" ^^

Trả lời

Về vấn đề này vẫn còn tranh cãi về khá nhiều điều, ví dụ: cắt đất hay trả đất, Mạc Đăng Dung có thực sự cắt đất để dâng ngôi báu... Mình xin đặt ra mấy vấn đề như sau:

- Lý do nào vua nhà Minh muốn xâm lược nước ta để Đăng Dung bị ép phải lên biên giới quỳ gối, cắt đất? : vua Lê và Nguyễn Kim sai sứ sang cầu viện nhà Minh, xin vua Minh mang quân sang Đại Việt đánh nhà Mạc.

- Thời điểm này Đăng Dung còn làm vua hay không: Đăng Dung lúc này đã gần đất xa trời, không còn giữ vai trò nhiếp chính nữa, nên chỉ còn mang ý nghĩa về hình tượng

- Tại sao Lê lợi đúc tượng Liễu Thăng được coi là ngoại giao khôn khéo mà Đăng Dung quỳ lạy sứ thần lại bị coi là nhục quốc thể?

- Đất cắt cho nhà Minh là đất của Đại Việt? Cái này vẫn còn tranh cãi, có lập luận là cắt đất, lập luận chỉ ra rằng là trả đất, vì mỗi sách sử chép 1 khác và có địa danh ko chắc chắn. Nhưng có thể khẳng định là có trả 1 phần đất trc là của Tàu.

- Đăng Dung dâng sổ sách đất đai, nhân khẩu cho sứ tàu có phải bán nước? Thật ra mang ý nghĩa tượng trưng là chính, ý nghĩa thực tế rất hạn chế

- Sử gia nhà Lê có công tâm khi viết về nhà Mạc hay không? Nhà Lê coi nhà Mạc là ngụy triều, chuyện cố gắng vùi dập là đương nhiên.

- Kết quả và ảnh hưởng của hành động? Nhà Minh công nhận nhà Mạc, ban chức tước, biên giới hoà bình trở lại ( thật ra nhà Minh đã yếu, đag phải bận tâm với phương bắc).

- biên giới thời này đã cố định hay chưa? Mãi tới thời pháp thuộc, pháp đại diện VN xac định biên giới với TQ. Còn lúc trước thì biên giới xê dịch liên tục, các tù trưởng vùng biên lúc theo Việt lúc theo Trung.

Mình nghĩ mấy điều này đủ để trả lời câu hỏi của bạn, đáp án thì nói thật là "tùy mỗi người" ^^