1. Lịch sử

Bạn sẽ chọn ai để đóng vai Mạc Đăng Dung?

Nếu đề cử người nào phù hợp với vai hoàng đế Mạc Đăng Dung nhất, mình sẽ chọn Trần Bảo Sơn. Ngoài diễn xuất tốt, ngoại hình rắn rỏi của anh cũng phù hợp với một ông vua võ công cao cường xuất thân từ võ trạng nguyên - cấm vệ quân triều đình; nét mặt kiêu dũng và gian hùng của một nhà chính trị khôn ngoan đã an định thiên hạ, đánh bại cả họ Trần, Trịnh và Nguyễn để lên ngôi thiên tử.

Nếu Mạc Đăng Dung có tội thì không phải là cái tội cắt đất dâng cho nhà Minh, mà “tội” của Mạc Đăng Dung là đã xâm lấn đất của người ta rồi không giữ nổi lại phải đem nộp trả lại đất đã lấn.

Ông không thi hành một chính sách tắm máu nào với nhà Lê, ngược lại còn cho trùng tu Quốc Tử Giám và lăng mộ các vua chứ không đập phá. Vẫn tin dùng các quan tiền triều, đến mức Nguyễn Bỉnh Khiêm phải nói mọi người hãy gạt lệ khóc thương nhà Lê đi, và cùng giúp nhà Mạc xây dựng đất nước.

Phạm Đình Hổ về sau có viết rằng: 

"Cái đức chính của thời Mạc Thái Tổ và Mạc Thái Tông nhà Mạc vẫn còn cố kết ở lòng người chưa quên. Vậy nên thời vận đã về nhà Lê mà lòng người hướng theo nhà Mạc vẫn chưa hết..."

Mạc Đăng Dung vừa được giải oan và đặt tên đường tại Hà Nội, rất có thể trong tương lai sẽ được xem phim về ông, một nhân vật thú vị bậc nhất lịch sử Việt Nam.

Từ khóa: nam bắc triều, trần bảo sơn, nhà mạc, mạc thái tổ, mạc đăng dung, lịch sử

Bạn viết về Mạc Đăng Dung mà có những dòng này thì mình không hiểu lắm "đánh bại cả họ Trần, Trịnh và Nguyễn để lên ngôi thiên tử.". Mạc Dăng Dung chỉ đoạt ngôi họ Lê còn mấy họ này thì... mà cuối cùng là vua Lê chúa Trịnh thời Lê trung hưng tiêu diệt họ Mạc mà...???

Trả lời

Bạn viết về Mạc Đăng Dung mà có những dòng này thì mình không hiểu lắm "đánh bại cả họ Trần, Trịnh và Nguyễn để lên ngôi thiên tử.". Mạc Dăng Dung chỉ đoạt ngôi họ Lê còn mấy họ này thì... mà cuối cùng là vua Lê chúa Trịnh thời Lê trung hưng tiêu diệt họ Mạc mà...???

khó quá :D. Mạc Đăng Dung thấy khó có người nào đóng được. Một người vừa khôn ngoan, vừa uy dũng. Em k dám ý kiến :D