1. Noron.vn
  2. Làm cách nào để đạt hiệu quả trong học tập

Làm cách nào để đạt hiệu quả trong học tập

Từ khóa: Kiến thức chung

Trả lời

Muốn đạt kết quả tốt bạn cần phải dày công chăm chỉ học tập tìm tòi cái mới. Tự đưa ra cho mình cách học tốt nhất có thể