Nuôi chim hoang dã có phạm luật không?

  1. Luật pháp

Không biết là việc đưa chim hoang dã về nuôi làm cảnh có được phép không?

Từ khóa: 

luật pháp

Đây là hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã. Việc nhân nuôi động vật hoang dã phục vụ các mục đích khác cần phải có giấy phép. Mới đây, cảnh sát Môi trường tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện và tịch thu 9 cá thể chim hoang dã (diều núi, diều đầu nâu, đại bàng đen, hù) tại nhà riêng của một đối tượng trên địa bàn. Các cá thể này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tình trạng nuôi nhốt động vật hoang dã làm thú cảnh vẫn liên tục xuất hiện ở nhiều địa phương, đặc biệt tại nhà riêng, nhà hàng, quán cafe nhằm thu hút sự chú ý, phục vụ nhu cầu giải trí, làm thú cưng. Các vụ vi phạm liên quan tới nuôi nhốt trái phép khỉ, rùa, chim săn mồi liên tục được phát hiện cho thấy nhận thức của người dân về hành vi này còn rất hạn chế.

Trả lời

Đây là hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã. Việc nhân nuôi động vật hoang dã phục vụ các mục đích khác cần phải có giấy phép. Mới đây, cảnh sát Môi trường tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện và tịch thu 9 cá thể chim hoang dã (diều núi, diều đầu nâu, đại bàng đen, hù) tại nhà riêng của một đối tượng trên địa bàn. Các cá thể này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tình trạng nuôi nhốt động vật hoang dã làm thú cảnh vẫn liên tục xuất hiện ở nhiều địa phương, đặc biệt tại nhà riêng, nhà hàng, quán cafe nhằm thu hút sự chú ý, phục vụ nhu cầu giải trí, làm thú cưng. Các vụ vi phạm liên quan tới nuôi nhốt trái phép khỉ, rùa, chim săn mồi liên tục được phát hiện cho thấy nhận thức của người dân về hành vi này còn rất hạn chế.