Ở vùng núi phía Bắc và Duyên hải Nam Trung Bộ, lũ quét thường xảy ra vào thời gian nào?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Ở nước ta lũ quét thường xảy ra ở những lưu vực sông, suối miền núi đặc biệt là khu vực miền Trung có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, mất lớp phủ thực vật, bề mặt dễ bị bóc mòn khi có mưa lớn đổ xuống.

- Ở miền Bắc, lũ quét xảy ra vào các tháng 6 – 10, tập trung ở vùng núi phía Bắc.

- Suốt dải miền Trung, lũ quét thường xảy ra vào các tháng 9 – 12. Cường suất lũ trên các sông ở vùng núi có thể lên tới 2-5mets/giờ; ở đồng bằng hạ lưu các sông, có thể 0.5-1m/giờ. Biên độ lũ trên các sông miền núi có thể đạt 10-15m, có nơi đạt trên 20 mét.

Trả lời

Ở nước ta lũ quét thường xảy ra ở những lưu vực sông, suối miền núi đặc biệt là khu vực miền Trung có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, mất lớp phủ thực vật, bề mặt dễ bị bóc mòn khi có mưa lớn đổ xuống.

- Ở miền Bắc, lũ quét xảy ra vào các tháng 6 – 10, tập trung ở vùng núi phía Bắc.

- Suốt dải miền Trung, lũ quét thường xảy ra vào các tháng 9 – 12. Cường suất lũ trên các sông ở vùng núi có thể lên tới 2-5mets/giờ; ở đồng bằng hạ lưu các sông, có thể 0.5-1m/giờ. Biên độ lũ trên các sông miền núi có thể đạt 10-15m, có nơi đạt trên 20 mét.

Ở vùng núi phía bắc và duyên hải Nam trung bộ, lũ quét thường xảy ra vào thời gian nào?