Ổng cứng SSD mạnh hơn HDD nhờ cơ chế kỹ thuật nào?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

ổng cứng sdd

,

phần cứng máy tính

,

máy tính

,

công nghệ thông tin

Ổ cứng SSD bạn nhé. Ổ SSD lưu trữ bằng các chip nhớ với các thuật toán điều khiển dạng như RAM hoặc bộ nhớ flash, không có các đĩa dữ liệu cũng như các thành phần cơ khí tinh vi và phức tạp nên ít hỏng hóc, tốc độ ghi đọc nhanh, ít chịu các ảnh hưởng vật lý hơn ổ HDD. Còn HDD phải đọc và ghi qua 1 đầu đọc trên 1 đĩa dữ liệu xoay tròn. 1 bên đọc trực tiếp các tín hiệu điện lưu trữ 1 bên phải chuyển từ tín hiệu từ trên đĩa dữ liệu thành tín hiệu điện, cái nào nhanh hơn là rõ rồi.
Trả lời
Ổ cứng SSD bạn nhé. Ổ SSD lưu trữ bằng các chip nhớ với các thuật toán điều khiển dạng như RAM hoặc bộ nhớ flash, không có các đĩa dữ liệu cũng như các thành phần cơ khí tinh vi và phức tạp nên ít hỏng hóc, tốc độ ghi đọc nhanh, ít chịu các ảnh hưởng vật lý hơn ổ HDD. Còn HDD phải đọc và ghi qua 1 đầu đọc trên 1 đĩa dữ liệu xoay tròn. 1 bên đọc trực tiếp các tín hiệu điện lưu trữ 1 bên phải chuyển từ tín hiệu từ trên đĩa dữ liệu thành tín hiệu điện, cái nào nhanh hơn là rõ rồi.