Quan điểm của bạn về việc Next Media kiện VTV về bản quyền phát sóng AFF Suzuki Cup 2018?

  1. Marketing

Từ khóa: 

bản quyền bóng đá

,

vtv

,

next media

,

aff cup 2018

,

marketing

Theo mình thì các đơn vị có thể hoàn toàn yên tâm để đăng ký quảng cáo trong chương trình AFF Cup 2018. Bởi vì VTV khẳng định, cam kết và chịu trách nhiệm đối với: 1. Việc tiếp phát sóng nêu trên thuộc quyền mà VTV sở hữu tại lãnh thổ VN đối với AFF Cup 2018; 2. Các đơn vị sở hữu hệ thống truyền hình nêu trên có trách nhiệm thực hiện tiếp sóng AFF Cup 2018 trên kênh VTV tuân thủ những văn bản đã ký kết với TVAd".

Trả lời

Theo mình thì các đơn vị có thể hoàn toàn yên tâm để đăng ký quảng cáo trong chương trình AFF Cup 2018. Bởi vì VTV khẳng định, cam kết và chịu trách nhiệm đối với: 1. Việc tiếp phát sóng nêu trên thuộc quyền mà VTV sở hữu tại lãnh thổ VN đối với AFF Cup 2018; 2. Các đơn vị sở hữu hệ thống truyền hình nêu trên có trách nhiệm thực hiện tiếp sóng AFF Cup 2018 trên kênh VTV tuân thủ những văn bản đã ký kết với TVAd".