Thuốc Bắc với Thuốc Nam khác gì nhau?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thuốc Bắc là thuốc của tàu, thuốc Nam là là thuốc của người Việt.

Linh chi, cam thảo, sâm, nhung,... là thuốc Bắc. Được kê toa, phân lượng rõ ràng.

Cây Ngải cứu, cây sống đời, cây chó đẻ,... là kiểu thuốc Nam. Cũng có uống theo toa nhưng thường là để y cây lá mà sắc uống, hoặc ăn, hoặc đắp ngoài da....

Thuốc Nam đc đánh giá là hiền hơn thuốc Bắc.

Thuốc Nam thuốc Bắc gọi chung là Đông y.

Trả lời

Thuốc Bắc là thuốc của tàu, thuốc Nam là là thuốc của người Việt.

Linh chi, cam thảo, sâm, nhung,... là thuốc Bắc. Được kê toa, phân lượng rõ ràng.

Cây Ngải cứu, cây sống đời, cây chó đẻ,... là kiểu thuốc Nam. Cũng có uống theo toa nhưng thường là để y cây lá mà sắc uống, hoặc ăn, hoặc đắp ngoài da....

Thuốc Nam đc đánh giá là hiền hơn thuốc Bắc.

Thuốc Nam thuốc Bắc gọi chung là Đông y.

Cái tên đã khác nhau rồi ạ :D