1. Ngoại ngữ

Ai có thể giúp mik có được động lực để học môn anh văn?

Từ khóa: ngoại ngữ

98% nhà tuyển dụng quyết định chọn ứng viên giỏi tiếng Anh giữa hai ứng viên có cùng trình độ. Và 95% sẵn sàng trả lương cao hơn đến 30% cho ứng viên biết tiếng Anh. - Khảo sát của JobStreet

Trả lời

98% nhà tuyển dụng quyết định chọn ứng viên giỏi tiếng Anh giữa hai ứng viên có cùng trình độ. Và 95% sẵn sàng trả lương cao hơn đến 30% cho ứng viên biết tiếng Anh. - Khảo sát của JobStreet

Liệt kê những lý do vì sao bạn học tiếng Anh để khi nào muốn bỏ cuộc bạn nhìn vào đó để có động lực

mình lười học chỉ thích coi phim tiếng anh Mỹ