Patrick Modiano là ai?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Patrick Modiano - chủ nhân giải Nobel Văn chương 2014 - là một trong những nhà văn lớn nhất trong thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI của Pháp.
Trả lời
Patrick Modiano - chủ nhân giải Nobel Văn chương 2014 - là một trong những nhà văn lớn nhất trong thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI của Pháp.