1. Phát triển sản phẩm

Personalize ?

Các anh chị cho em hỏi là sự khác nhau về Personalize trong các lĩnh vực:

  • E-commerce
  • Social Media
  • Electronic newspaper

Em cảm ơn.

Từ khóa: ux, phát triển sản phẩm, phát triển sản phẩm

Personalize có 2 cách để sử dụng:

  • Thụ động: Người dùng được personalize content 1 cách thụ động nhờ vào việc website sử dụng các Tracking User Behavior & 3rd party để optimize lại việc hiển thị cho phù hợp với nhu cầu riêng biệt của từng cá nhân - Ecommerce: Tracking các items đã xem để recommend, gởi mail thông báo, bắn tin khuyến mãi v.v.., Social media, news: Các hot trend, các loại tin tức bạn hay xem, website hay vào v.v...
  • Chủ động: Người dùng có thể tự custome lại nội dung của website theo nhu cầu của họ mong muốn. Thường cách này sẽ được ít website xài vì nó sẽ gây bát nháo & rất khó định hình được sp 1 cách cụ thể. Có 1 số site bên nước ngoài họ có sử dụng cách này để apply vào - E-commerce: cho phép user tạo & lưu trữ Filter sản phẩm mà họ muốn xem (ví dụ tạo 1 filter lọc lại list sản phẩm giá <100k, thuộc mặc hàng dụng cụ gia đình). News, social: Noron là 1 ví dụ cho phép người dùng có thể lọc & lựa chọn hiển thị nội dung theo những chủ đề mà user quan tâm.


Quan trọng nhất vẫn là sản phẩm phải tối ưu nhất tiện ích cho user để họ chủ động trong mọi tình huống.

Trả lời

Personalize có 2 cách để sử dụng:

  • Thụ động: Người dùng được personalize content 1 cách thụ động nhờ vào việc website sử dụng các Tracking User Behavior & 3rd party để optimize lại việc hiển thị cho phù hợp với nhu cầu riêng biệt của từng cá nhân - Ecommerce: Tracking các items đã xem để recommend, gởi mail thông báo, bắn tin khuyến mãi v.v.., Social media, news: Các hot trend, các loại tin tức bạn hay xem, website hay vào v.v...
  • Chủ động: Người dùng có thể tự custome lại nội dung của website theo nhu cầu của họ mong muốn. Thường cách này sẽ được ít website xài vì nó sẽ gây bát nháo & rất khó định hình được sp 1 cách cụ thể. Có 1 số site bên nước ngoài họ có sử dụng cách này để apply vào - E-commerce: cho phép user tạo & lưu trữ Filter sản phẩm mà họ muốn xem (ví dụ tạo 1 filter lọc lại list sản phẩm giá <100k, thuộc mặc hàng dụng cụ gia đình). News, social: Noron là 1 ví dụ cho phép người dùng có thể lọc & lựa chọn hiển thị nội dung theo những chủ đề mà user quan tâm.


Quan trọng nhất vẫn là sản phẩm phải tối ưu nhất tiện ích cho user để họ chủ động trong mọi tình huống.

Chi tiết hơn một chút được không
Phạm Thế Hùng