Pha chế dung dịch thủy canh để trồng cây không đất như nào ạ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Dung dịch thủy canh bao gồm đầy đủ các nguyên tố đa lượng (N, P, K, s...) và rất nhiều nguyên tố vi lượng (Fe, Cu, Mg, Mo...) cùng một số kích tố sinh trưởng. Hiện nay chúng ta đang nhập khẩu một số hỗn hợp vi lượng chưa biết rõ công thức phối trộn. Vì vậy em không thể tự pha chế được. Nếu em muốn thử nghiệm lối canh tác mới mẻ này xin liên hệ với GS. Lê Đình Lương (ĐT 04 - 8584748) hoặc GS. Nguyên Quang Thạch (ĐT: 04 - 8276439).
Trả lời
Dung dịch thủy canh bao gồm đầy đủ các nguyên tố đa lượng (N, P, K, s...) và rất nhiều nguyên tố vi lượng (Fe, Cu, Mg, Mo...) cùng một số kích tố sinh trưởng. Hiện nay chúng ta đang nhập khẩu một số hỗn hợp vi lượng chưa biết rõ công thức phối trộn. Vì vậy em không thể tự pha chế được. Nếu em muốn thử nghiệm lối canh tác mới mẻ này xin liên hệ với GS. Lê Đình Lương (ĐT 04 - 8584748) hoặc GS. Nguyên Quang Thạch (ĐT: 04 - 8276439).