Phải chăng cứ ai nổi tiếng thì người đó là KOL?

  1. Truyền thông đa phương tiện

KOL là viết tắt của Key Opinion Leader, tạm dịch là người tư vấn quan điểm chính. Hiểu một cách chi tiết hơn, họ là những người có am hiểu về các lĩnh vực nhất định và có tầm ảnh hưởng đến một cộng đồng nhất định. Họ có thể phủ sóng rất nhiều lĩnh vực, từ ca sĩ, diễn viên, đến bác sĩ, đầu bếp.

Thời đại bây giờ mình thấy TikTok hoàn toàn lên ngôi rồi. Chỉ cần nhiều follow một chút là có thể nhận hợp đồng quảng cáo, nhận đồ review, rồi chẳng mấy chốc thành người nổi tiếng. Riết ai có nhiều follow một chút cũng trở thành KOL. Mọi người nghĩ thế nào về tình trạng này? Cứ thế này có khi có một ngày cả nước ta thành KOL hết mất.

 

 

Từ khóa: 

truyền thông đa phương tiện

Quan sát của bạn khá thú vị. Mình sẽ giải thích từ khái niệm mà bạn tạm dịch, đó là "Key Opinion Leader- người tư vấn quan điểm chính" nhé:

Theo mình nghĩ để là một nhà tư vấn, thì cá nhân đó cần có trải nghiệm thực và chuyên môn thực kèm theo năng lực truyền đạt. Vì bản thân không có năng lực thì không thể tư vấn cho người khác. Ngoài ra họ còn phải có tư duy sắc sảo để phân biệt đâu là chính, đâu là phụ trước, trong và sau khi đánh giá tình huống rồi mới đưa ra quan điểm định hướng. Những cá nhân nào làm được việc này, thì dù có gọi họ là KOL hay không thì họ vẫn thực sự tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Còn với phần lớn các KOL (hay chính xác hơn là những cá nhân được gọi là KOL) hiện nay thì có người nổi vì tiếng và cũng có người nổi vì tai tiếng, cũng có người nổi vì...tự bơm mình lên cho nổi. Do đó, họ không thể ở vị trí này lâu bởi tài nguyên bề nổi của họ càng dùng sẽ càng cạn. Họ sẽ cần tối ưu tuổi trẻ, các mối quan hệ, các hợp đồng quảng cáo để gia tăng thu nhập trước khi show diễn mang tên KOL kết thúc. 

Họ không tự dưng sinh ra, mà họ sinh ra từ chính sự dễ dãi của một bộ phận người theo dõi nhất định. Một bên hưởng thụ và một bên tiêu thụ, khúc hòa ca này thường sẽ vui tươi ở dạo đầu nhưng bi ai khi kết thúc.

Trả lời

Quan sát của bạn khá thú vị. Mình sẽ giải thích từ khái niệm mà bạn tạm dịch, đó là "Key Opinion Leader- người tư vấn quan điểm chính" nhé:

Theo mình nghĩ để là một nhà tư vấn, thì cá nhân đó cần có trải nghiệm thực và chuyên môn thực kèm theo năng lực truyền đạt. Vì bản thân không có năng lực thì không thể tư vấn cho người khác. Ngoài ra họ còn phải có tư duy sắc sảo để phân biệt đâu là chính, đâu là phụ trước, trong và sau khi đánh giá tình huống rồi mới đưa ra quan điểm định hướng. Những cá nhân nào làm được việc này, thì dù có gọi họ là KOL hay không thì họ vẫn thực sự tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Còn với phần lớn các KOL (hay chính xác hơn là những cá nhân được gọi là KOL) hiện nay thì có người nổi vì tiếng và cũng có người nổi vì tai tiếng, cũng có người nổi vì...tự bơm mình lên cho nổi. Do đó, họ không thể ở vị trí này lâu bởi tài nguyên bề nổi của họ càng dùng sẽ càng cạn. Họ sẽ cần tối ưu tuổi trẻ, các mối quan hệ, các hợp đồng quảng cáo để gia tăng thu nhập trước khi show diễn mang tên KOL kết thúc. 

Họ không tự dưng sinh ra, mà họ sinh ra từ chính sự dễ dãi của một bộ phận người theo dõi nhất định. Một bên hưởng thụ và một bên tiêu thụ, khúc hòa ca này thường sẽ vui tươi ở dạo đầu nhưng bi ai khi kết thúc.