Phần mềm CRM giúp gắn kết với khách hàng như thế nào?

 1. Công nghệ thông tin

 2. Marketing

 3. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

phần mềm crm

,

công nghệ thông tin

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Theo mình thì có 4 cách sau:

 1. Nâng cao hoặc củng cố hồ sơ khách hàng
 2. Quản lý khách hàng tiềm năng
 3. Cá nhân hóa chiến dịch và phân phối
 4. Khách hàng tự phục vụ
Trả lời

Theo mình thì có 4 cách sau:

 1. Nâng cao hoặc củng cố hồ sơ khách hàng
 2. Quản lý khách hàng tiềm năng
 3. Cá nhân hóa chiến dịch và phân phối
 4. Khách hàng tự phục vụ