Phân vân giữa 2 ngành marketing và thiết kế đồ họa?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Theo mình thấy 2 ngành nghề này luôn cần liên kết, hỗ trợ chặt chẽ với nhau. Nếu bạn là marketer và biết thiết kế hoặc là designer và có chuyên môn marketing thì sẽ giúp ích rất nhiều cho cơ hội phát triển của bạn trong tương lai. Bạn thử tưởng tượng trong một chiến dịch truyền thông, nếu như marketer phụ trách chính về mặt nội dung thì designer sẽ cụ thể hóa nội dung đấy thành các sản phẩm đồ họa để truyền tải rõ nét, dễ hiểu và đến gần hơn với khách hàng.

Trả lời

Theo mình thấy 2 ngành nghề này luôn cần liên kết, hỗ trợ chặt chẽ với nhau. Nếu bạn là marketer và biết thiết kế hoặc là designer và có chuyên môn marketing thì sẽ giúp ích rất nhiều cho cơ hội phát triển của bạn trong tương lai. Bạn thử tưởng tượng trong một chiến dịch truyền thông, nếu như marketer phụ trách chính về mặt nội dung thì designer sẽ cụ thể hóa nội dung đấy thành các sản phẩm đồ họa để truyền tải rõ nét, dễ hiểu và đến gần hơn với khách hàng.