Tại sao cam với quýt phải chia thành 2 loại khác nhau?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Lâu lắm rồi hôm nay mình mới ăn cam, ngồi nghĩ vu vơ mới chợt thắc mắc rằng cam với quýt giống nhau, tại sao không gọi cam nhỏ, cam to mà lại phải thêm quýt nhỉ :v

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Nếu vậy thì chanh, quất, bưởi, thanh trà, trụ,... nói chung sẽ cùng tên cam hết sao, hì.

Tên khác nhau dĩ nhiên do nó là những giống cây khác nhau, tuy cùng 1 họ Cam Quýt, nhưng nó khác biệt nhau, như quả cam thì tròn, khó bóc vỏ, quýt lại dẹt hơn và dễ bóc vỏ,... Ngay cả trong 1 chi là gần giống nhau thì cam Sành, cam Vinh vẫn khác nhau.

* Bạn cứ tưởng tượng bạn với mấy chú chuột cống, tuy cùng họ chuột, và nhìn cũng giống nhau, nhưng chuột cống ở dưới cống còn chuột nhắt thì ở trong nhà, sao gọi chung tên với nhau đc, đúng ko? 🤣🤣 * *J4F*

Trả lời

Nếu vậy thì chanh, quất, bưởi, thanh trà, trụ,... nói chung sẽ cùng tên cam hết sao, hì.

Tên khác nhau dĩ nhiên do nó là những giống cây khác nhau, tuy cùng 1 họ Cam Quýt, nhưng nó khác biệt nhau, như quả cam thì tròn, khó bóc vỏ, quýt lại dẹt hơn và dễ bóc vỏ,... Ngay cả trong 1 chi là gần giống nhau thì cam Sành, cam Vinh vẫn khác nhau.

* Bạn cứ tưởng tượng bạn với mấy chú chuột cống, tuy cùng họ chuột, và nhìn cũng giống nhau, nhưng chuột cống ở dưới cống còn chuột nhắt thì ở trong nhà, sao gọi chung tên với nhau đc, đúng ko? 🤣🤣 * *J4F*