1. Sức khoẻ

Phẫu thuật relex smile là gì?

Từ khóa: phẫu thuật relex smile, relex smile là, relex smile, mổ mắt cận, mổ mắt relex smile, sức khoẻ
Phẫu thuật mắt cận Relex Smile (Refractive Lenticule Extraction - Small Incision Lenticle Extraction) là một kỹ thuật chữa các tật về mắt như cận thị, loạn thị tiên tiến và an toàn nhất hiện nay. Khi thực hiện phẫu thuật bằng phương pháp Relex smile, phẫu thuật viên sẽ rút một lớp mô mỏng có hình dạng thấu kính qua đường rạch nhỏ. Toàn bộ quá trình phẫu thuật thực hiện bằng công nghệ Femtosecond Laser với 3 bước cơ bản. Đầu tiên, bác sĩ chiếu laser lên bề mặt giác mạc, tạo 2 mặt phân cách, tự động tách rời lõi mô ở giữa.

Trả lời

Phẫu thuật mắt cận Relex Smile (Refractive Lenticule Extraction - Small Incision Lenticle Extraction) là một kỹ thuật chữa các tật về mắt như cận thị, loạn thị tiên tiến và an toàn nhất hiện nay. Khi thực hiện phẫu thuật bằng phương pháp Relex smile, phẫu thuật viên sẽ rút một lớp mô mỏng có hình dạng thấu kính qua đường rạch nhỏ. Toàn bộ quá trình phẫu thuật thực hiện bằng công nghệ Femtosecond Laser với 3 bước cơ bản. Đầu tiên, bác sĩ chiếu laser lên bề mặt giác mạc, tạo 2 mặt phân cách, tự động tách rời lõi mô ở giữa.