Phèn chua là chất gì mà có thể làm trong được nước Cloramin là chất gì mà sát trùng được nguồn nước?

  1. Khoa học

Phèn chua là chất gì mà có thể làm trong được nước? Cloramin là chất gì mà sát trùng được nguồn nước? Cho những chất này vào nước có độc hại gì cho người không? Có dùng nước đã xử lý bằng các chốt này để nấu cơm, đun nước được không?

Từ khóa: 

khoa học

Phèn chua là nhôm sunphat ngậm nước Al2(SO )318 H20, dùng làm chất ngưng tụ (coagulant). Nhôm sunphat gặp các vẩn canxi trong nước sẽ tạo thành các hạt keo nhôm hiđrôxit. Các hạt này hấp thụ các hạt lơ lửng có trong nước và lắng xuống đáy. Phản ứng xảy ra như sau: Al2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 -> 2 Al(OH)3 + 3CaSO4 + 2CO2 Liều lượng sử dụng là 100 lít nước dùng 5-10g phèn chua. Ngoài việc dùng nhôm sunphat, người ta còn dùng nhôm kali sunphat - Al2(SO4)rK2SO4.24H2O kết hợp với FeCl3. Các hạt keo sắt hiđrôxit. Nước đánh phèn không có độc hại gì và có thể dùng làm nước ăn (sau khi đã gạn bỏ cặn). Clo-ra-min (NH2C1 và NHC12) là chất sát trùng phù hợp cho việc khử trùng nước giếng sau lũ lụt. Tác dụng sát trùng của Clo-ra-min là do khi hòa vào nước sẽ giải phóng ra clo hữu hiệu. Clo gặp nước sẽ sinh ra HOC1: Cl2 + H2O -» HOC1 + H+ + CR HOCl có phân tử rất nhỏ, trung tính, dễ hấp thu trên màng sinh học của vi sinh vật, phá hủy protein của màng, cản trở tính bán thấm của màng, thay đổi áp suất thẩm thấu của tế bào và làm chết vi khuẩn, nấm, HOC1 do năng lực oxy hóa rất cao còn làm phá hoại hoạt tính một số enzim trong vi sinh vật và gây chết cho vi sinh vật. Clo-ra-min không gây độc hại gì cho người dùng nước đã được khử trùng bằng chất này.
Trả lời
Phèn chua là nhôm sunphat ngậm nước Al2(SO )318 H20, dùng làm chất ngưng tụ (coagulant). Nhôm sunphat gặp các vẩn canxi trong nước sẽ tạo thành các hạt keo nhôm hiđrôxit. Các hạt này hấp thụ các hạt lơ lửng có trong nước và lắng xuống đáy. Phản ứng xảy ra như sau: Al2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 -> 2 Al(OH)3 + 3CaSO4 + 2CO2 Liều lượng sử dụng là 100 lít nước dùng 5-10g phèn chua. Ngoài việc dùng nhôm sunphat, người ta còn dùng nhôm kali sunphat - Al2(SO4)rK2SO4.24H2O kết hợp với FeCl3. Các hạt keo sắt hiđrôxit. Nước đánh phèn không có độc hại gì và có thể dùng làm nước ăn (sau khi đã gạn bỏ cặn). Clo-ra-min (NH2C1 và NHC12) là chất sát trùng phù hợp cho việc khử trùng nước giếng sau lũ lụt. Tác dụng sát trùng của Clo-ra-min là do khi hòa vào nước sẽ giải phóng ra clo hữu hiệu. Clo gặp nước sẽ sinh ra HOC1: Cl2 + H2O -» HOC1 + H+ + CR HOCl có phân tử rất nhỏ, trung tính, dễ hấp thu trên màng sinh học của vi sinh vật, phá hủy protein của màng, cản trở tính bán thấm của màng, thay đổi áp suất thẩm thấu của tế bào và làm chết vi khuẩn, nấm, HOC1 do năng lực oxy hóa rất cao còn làm phá hoại hoạt tính một số enzim trong vi sinh vật và gây chết cho vi sinh vật. Clo-ra-min không gây độc hại gì cho người dùng nước đã được khử trùng bằng chất này.