Đặc trưng của người tiếp nhận các phương tiện truyền thông khác nhau là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tuyên truyền quảng cáo có mục đích và ý đồ cố định, người tiếp nhận cũng có sở thích và cảm hứng riêng của bản thân. Nếu như nội dung mà giới truyền thông đăng tải chính là cái mà người tiếp nhận cần, thì lúc đó hiệu quả của quảng cáo là lớn nhất. Nhưng trong giới truyền thông đại chúng, do giữa người truyền thông và người tiếp nhận thường không tồn tại kênh phản hồi, người tiếp nhận cần gì, người truyền thông không cần tìm hiểu, điều đó đã tạo nên mâu thuẫn khiến cho “giá trị” của truyền thông không thể “thực hiện” toàn bộ, gây ra sự lãng phí vô cùng lớn. Muốn giải quyết mâu thuẫn này, điều then chốt nằm ở việc tăng cường tìm hiểu những đặc điểm tâm lý của người tiếp nhận, giúp cho quảng cáo có mục đích rõ ràng. Dưới đây chỉ lấy người nghe, người xem của đài phát thanh và truyền hình để tiến hành khảo sát đặc điểm riêng của họ.
Trả lời
Tuyên truyền quảng cáo có mục đích và ý đồ cố định, người tiếp nhận cũng có sở thích và cảm hứng riêng của bản thân. Nếu như nội dung mà giới truyền thông đăng tải chính là cái mà người tiếp nhận cần, thì lúc đó hiệu quả của quảng cáo là lớn nhất. Nhưng trong giới truyền thông đại chúng, do giữa người truyền thông và người tiếp nhận thường không tồn tại kênh phản hồi, người tiếp nhận cần gì, người truyền thông không cần tìm hiểu, điều đó đã tạo nên mâu thuẫn khiến cho “giá trị” của truyền thông không thể “thực hiện” toàn bộ, gây ra sự lãng phí vô cùng lớn. Muốn giải quyết mâu thuẫn này, điều then chốt nằm ở việc tăng cường tìm hiểu những đặc điểm tâm lý của người tiếp nhận, giúp cho quảng cáo có mục đích rõ ràng. Dưới đây chỉ lấy người nghe, người xem của đài phát thanh và truyền hình để tiến hành khảo sát đặc điểm riêng của họ.