1. Phong cách sống

Phong cách sống của bạn ntn?

Từ khóa: Phong cách sống

Người ta không thể cười mãi vì 1 câu chuyện cười, cớ sao lại phải buồn mãi vì 1 chuyện không vui! Cuộc sống màu gì là do cách nghĩ cả!

Trả lời

Người ta không thể cười mãi vì 1 câu chuyện cười, cớ sao lại phải buồn mãi vì 1 chuyện không vui! Cuộc sống màu gì là do cách nghĩ cả!

Mình sống rất có nguyên tắc, nguyên tắc của mình chỉ có 3 chữ thôi: " TUỲ CẢM HỨNG"

Sáng đi học, chiều đi chùa, tối đi khách 😆

#Forfun

Sốn là chính mình
Sống vội vàng

Đơn giản

Không giống ai!!!

Làm gì mình thích, hết mình vào việc mình đã chú tâm đôi lúc hơi trẻ con🤣🤣
Luôn là chính mình
Cho đi để nhận lại yêu thương,