Phong trào Tây Sơn giản lược cho những bạn yêu thích Quang Trung ?

  1. Lịch sử

Trước tiên mình xin giới thiệu mình là một "fan cứng" của Nhà Tây Sơn và Quang Trung Hoàng đế. Mình có làm bảng tóm tắt tổng quát về triều đại được xem là võ công đệ nhất của Việt Nam ta. Dù Nhà Tây Sơn chỉ tồn tại hơn 20 năm nhưng nó đã xoay chuyển cả vận mệnh của dân tộc khi cùng lúc lật đổ 3 thế lực cũ là Lê-Trịnh-Nguyễn, đồng thời đánh tan cuộc xâm lược của Xiêm La và Đại Thanh, gây khiếp đảm cho bọn Phú Lang Sa. Các chết đột ngột của Quang Trung Hoàng có lẽ với mình là một trong những điều tiếc nuối nhất trong lịch sử nước ta.


Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

lịch sử

Ông Huệ quẩy kinh vãi đái.

Trả lời

Ông Huệ quẩy kinh vãi đái.

good :D

Triều Thái Đức với triều Quang Trung tồn tại song song với nhau sau 1788 bác ơi. Quang Trung chỉ làm vua xứ Bắc thôi chứ từ đất Thuận Hóa tới Quy Nhơn vẫn thuộc quyền của Nguyễn Nhạc.

lần sau bạn cho font chữ to lên được ko nhỉ hơi nhỏ quá