PR và Quảng Cáo khác nhau như thế nào?

  1. Truyền thông đa phương tiện

Từ khóa: 

truyền thông đa phương tiện

PR (public relations) và Quảng cáo (advertising) đều có những khác biệt cơ bản. Tuy cả 2 đều có chung mục đích giúp xây dựng thương hiệu và giao tiếp khán giả về mục tiêu sản phẩm:

Quảng cáo, đơn thuần là trả tiền mua không gian để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm bằng nhiều hình thức: Biểu ngữ, hình ảnh sản phẩm, TV, qua trực tuyến, báo chí, TV, v.v...

Quan hệ công chúng (PR), giải thích về tiện nghi, nổi bật và chăm nom của thương hiệu, cung cấp thông tin sản phẩm cho truyền thông qua: Thông cáo báo chí, họp báo, bình luận, bảo trợ ca nhạc và truyền thông sở hửu (websites của thương hiệu)

Tóm lại: PR hiệu quả hơn nhiều lần so với quảng cáo. Mức ghi nhớ quen thuộc của thương hiệu sản phẩm cao hơn 88% so với nội dung có cùng sản phẩm.

Trả lời

PR (public relations) và Quảng cáo (advertising) đều có những khác biệt cơ bản. Tuy cả 2 đều có chung mục đích giúp xây dựng thương hiệu và giao tiếp khán giả về mục tiêu sản phẩm:

Quảng cáo, đơn thuần là trả tiền mua không gian để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm bằng nhiều hình thức: Biểu ngữ, hình ảnh sản phẩm, TV, qua trực tuyến, báo chí, TV, v.v...

Quan hệ công chúng (PR), giải thích về tiện nghi, nổi bật và chăm nom của thương hiệu, cung cấp thông tin sản phẩm cho truyền thông qua: Thông cáo báo chí, họp báo, bình luận, bảo trợ ca nhạc và truyền thông sở hửu (websites của thương hiệu)

Tóm lại: PR hiệu quả hơn nhiều lần so với quảng cáo. Mức ghi nhớ quen thuộc của thương hiệu sản phẩm cao hơn 88% so với nội dung có cùng sản phẩm.

Bạn hiểu đơn giản thế này nhé, Quảng cáo & PR khác nhau về phương thức:

  • Quảng cáo: Tự mình nói hay nói tốt về mình (trực tiếp)
  • PR: Sử dụng người thứ 3 hoặc góc nhìn thứ 3 để nói tốt về mình (gián tiếp)

Về hình thức thì Quảng cáo hay PR đều thực hiện trên các kênh truyền thông, báo chí, hoạt động xúc tiến.