Tại sao tiểu nhân lại đi quấy phá người khác?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Chắc vì người nhỏ (tiểu nhân) nên luồn lách quấy phá được khắp nơi, giống con corona vậy, vô hình nên mới đáng sợ đó.
Trả lời
Chắc vì người nhỏ (tiểu nhân) nên luồn lách quấy phá được khắp nơi, giống con corona vậy, vô hình nên mới đáng sợ đó.