quả cam có màu cam hay màu cam có màu giống quả cam?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cả hai
Trả lời
Cả hai
Đố biết
Cam vn :)))