tại sao con hổ lại có vằn?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

tại vì bị người nông dân đánh roi đó
Trả lời
tại vì bị người nông dân đánh roi đó