Trong tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương”, chi tiết cái bóng có ý nghĩa gì trong cách kể chuyện?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cái bóng trong câu chuyện có ý nghĩa đặc biệt vì đây là chi tiết tạo nên cách thắt nút và mở nút hết sức bất ngờ. Cái bóng có ý nghĩa thắt nút câu chuyện vì: Đối với Vũ Nương, trong những ngày chồng đi xa, vì thương nhớ chồng, vì không muốn con nhỏ thiếu vắng bóng người cha nên hàng đêm, Vũ Nương đã chỉ cái bóng trên tường và nói dối con đó là cha nó. Lời nói dối của Vũ Nương với mục đích hoàn toàn tốt đẹp. Đối với bé Đản, chỉ mới 3 tuổi, còn thơ ngây, chưa hiểu biết những điều phức tạp nên đã tin là mình có một người cha đêm nào cũng đến, mẹ đi cũng đi, mẹ ngồi cũng ngồi nhưng lúc nào cũng nín thin thít và không bao giờ bế nó. Đối với Trương Sinh, lời nói của bé Đản về người cha khác (chính là cái bóng) đã làm nảy sinh sự nghi ngờ vợ không chung thủy, nảy sinh thái độ ghen tuông và lấy đó làm bằng chứng để về nhà mắng nhiếc, đánh đuổi Vũ Nương đi để Vũ Nương phải tìm đến cái chết đầy oan ức. Cái bóng cũng là chi tiết mở nút câu chuyện vì: Chàng Trương Sinh sau này hiểu ra nỗi oan của vợ cũng chính là nhờ cái bóng của chàng trên tường được bé Đản gọi là cha. Vì thế nên bao nhiêu nghi ngờ, oan ức của Trương Sinh và Vũ Nương đều được hóa giải nhờ cái bóng. Chính cách thắt nút và mở nút câu chuyện bằng chi tiết cái bóng đã làm cho cái chết của Vũ Nương thêm phần oan ức. Từ đó làm nổi bật giá trị hiện thực là tố cáo đối với xã hội phong kiến bất công với chế độ nam quyền đã chà chà đạp lên số phận người phụ nữ và phản ánh số phận con người chủ yếu qua số phận người phụ nữ phải chịu nhiều oan khuất, bế tắc.
Trả lời
Cái bóng trong câu chuyện có ý nghĩa đặc biệt vì đây là chi tiết tạo nên cách thắt nút và mở nút hết sức bất ngờ. Cái bóng có ý nghĩa thắt nút câu chuyện vì: Đối với Vũ Nương, trong những ngày chồng đi xa, vì thương nhớ chồng, vì không muốn con nhỏ thiếu vắng bóng người cha nên hàng đêm, Vũ Nương đã chỉ cái bóng trên tường và nói dối con đó là cha nó. Lời nói dối của Vũ Nương với mục đích hoàn toàn tốt đẹp. Đối với bé Đản, chỉ mới 3 tuổi, còn thơ ngây, chưa hiểu biết những điều phức tạp nên đã tin là mình có một người cha đêm nào cũng đến, mẹ đi cũng đi, mẹ ngồi cũng ngồi nhưng lúc nào cũng nín thin thít và không bao giờ bế nó. Đối với Trương Sinh, lời nói của bé Đản về người cha khác (chính là cái bóng) đã làm nảy sinh sự nghi ngờ vợ không chung thủy, nảy sinh thái độ ghen tuông và lấy đó làm bằng chứng để về nhà mắng nhiếc, đánh đuổi Vũ Nương đi để Vũ Nương phải tìm đến cái chết đầy oan ức. Cái bóng cũng là chi tiết mở nút câu chuyện vì: Chàng Trương Sinh sau này hiểu ra nỗi oan của vợ cũng chính là nhờ cái bóng của chàng trên tường được bé Đản gọi là cha. Vì thế nên bao nhiêu nghi ngờ, oan ức của Trương Sinh và Vũ Nương đều được hóa giải nhờ cái bóng. Chính cách thắt nút và mở nút câu chuyện bằng chi tiết cái bóng đã làm cho cái chết của Vũ Nương thêm phần oan ức. Từ đó làm nổi bật giá trị hiện thực là tố cáo đối với xã hội phong kiến bất công với chế độ nam quyền đã chà chà đạp lên số phận người phụ nữ và phản ánh số phận con người chủ yếu qua số phận người phụ nữ phải chịu nhiều oan khuất, bế tắc.