Nêu những nét đặc sắc về không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện cổ tích thần kì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong truyện cổ tích thần kì, hành động được triển khai trên hai bình diện không gian và thời gian: bình diện không gian – thời gian trực tiếp liên hệ đến nhân vật chính và bình diện không gian – thời gian liên quan đến những lực lượng thù địch của nhân vật chính và những trợ thủ thần kì của nó. - Bình diện thứ nhất là nói về cuộc đời nhân vật chính. Từ hành động đầu tiên của nhân vật chính cho đến chiến thắng và cuộc kết hôn của nó, nhiều sự kiện đã diễn ra; nhân vật đã qua những không gian rộng lớn, từ xứ sở này đến xứ sở khác, đến tận nơi cuối đất cùng trời thậm chí xuống cõi âm, xuống thủy phủ, lên cõi tiên,…nhưng thời gian như ngưng đọng – nó không già đi, không thay đổi. - Những lực lượng thù địch của nhân vật chính và những trợ thủ của nó sống trên bình diện không gian – thời gian khác. Ở đây, thời gian trôi chậm rãi đối với nhân vật chính nhưng mau lẹ đối với những yêu quái, ma ác, quỷ thần và những trợ thủ thần kì. - Thời gian của truyện cổ tích là dòng chảy của chuỗi hành động của nhân vật chính – nó chậm chạp hay gấp gáp là do động thái của nhân vật chính; bình diện không gian – thời gian trực tiếp liên hệ đến nhân vật chính, do đó, được coi là chủ thể; tất cả phục vụ cho việc khắc họa cuộc đời nhân vật chính.
Trả lời
Trong truyện cổ tích thần kì, hành động được triển khai trên hai bình diện không gian và thời gian: bình diện không gian – thời gian trực tiếp liên hệ đến nhân vật chính và bình diện không gian – thời gian liên quan đến những lực lượng thù địch của nhân vật chính và những trợ thủ thần kì của nó. - Bình diện thứ nhất là nói về cuộc đời nhân vật chính. Từ hành động đầu tiên của nhân vật chính cho đến chiến thắng và cuộc kết hôn của nó, nhiều sự kiện đã diễn ra; nhân vật đã qua những không gian rộng lớn, từ xứ sở này đến xứ sở khác, đến tận nơi cuối đất cùng trời thậm chí xuống cõi âm, xuống thủy phủ, lên cõi tiên,…nhưng thời gian như ngưng đọng – nó không già đi, không thay đổi. - Những lực lượng thù địch của nhân vật chính và những trợ thủ của nó sống trên bình diện không gian – thời gian khác. Ở đây, thời gian trôi chậm rãi đối với nhân vật chính nhưng mau lẹ đối với những yêu quái, ma ác, quỷ thần và những trợ thủ thần kì. - Thời gian của truyện cổ tích là dòng chảy của chuỗi hành động của nhân vật chính – nó chậm chạp hay gấp gáp là do động thái của nhân vật chính; bình diện không gian – thời gian trực tiếp liên hệ đến nhân vật chính, do đó, được coi là chủ thể; tất cả phục vụ cho việc khắc họa cuộc đời nhân vật chính.