Quan điểm của bạn về vụ Thịt Gà - Thịt Chó tại Canon Marathon 2018?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

canon marathon

,

thịt chó

,

văn hóa

,

nhiếp ảnh

,

tin tức

Mình đã từng trải qua cảm giác gặp khủng hoảng truyền thông, tuy quy mô nhỏ hơn, nhưng cũng cảm thấy rất thương tình cảnh của ban tổ chức sự kiện Canon Marathon lần này.

Tuy vậy, hành động của họ sai về đạo đức của người đứng ra tổ chức sự kiện về nhiếp ảnh.

Trả lời

Mình đã từng trải qua cảm giác gặp khủng hoảng truyền thông, tuy quy mô nhỏ hơn, nhưng cũng cảm thấy rất thương tình cảnh của ban tổ chức sự kiện Canon Marathon lần này.

Tuy vậy, hành động của họ sai về đạo đức của người đứng ra tổ chức sự kiện về nhiếp ảnh.