Quản lý tài chính và đầu tư có phải một ngành khoa học không, nếu không thì tại sao?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

quản lý tài chính

,

đầu tư

,

khoa học

,

ngành tài chính

,

khoa học

Tất nhiên là có rồi. Chúng ta thường có quan điểm sai lầm về tiền bạc do không được dạy dỗ và chỉ bảo đúng cách thôi

Trả lời

Tất nhiên là có rồi. Chúng ta thường có quan điểm sai lầm về tiền bạc do không được dạy dỗ và chỉ bảo đúng cách thôi