Quang Trung Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh Gia Long có quan hệ như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Là kẻ thù k đội trời chung. Nguyễn ánh tên thật là nguyễn phúc ánh bị quang trung tức nguyễn huệ truy sát cùng trời cuối đất nhưng là do chân mạng thiên tử nên k chết . Sau khi nguyễn huệ bệnh wa đời . Nguyễn ánh đánh đâu thắng đó nhà tây sơn sụp đổ và lập nên triều đại nhà nguyễn hùng mạnh
Trả lời
Là kẻ thù k đội trời chung. Nguyễn ánh tên thật là nguyễn phúc ánh bị quang trung tức nguyễn huệ truy sát cùng trời cuối đất nhưng là do chân mạng thiên tử nên k chết . Sau khi nguyễn huệ bệnh wa đời . Nguyễn ánh đánh đâu thắng đó nhà tây sơn sụp đổ và lập nên triều đại nhà nguyễn hùng mạnh
Hai người lấy vợ là hai chị em ruột