Quốc hoa của Hàn Quốc là hoa gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quốc hoa của Hàn Quốc hoa Mugung. Loại hoa này mang vẻ đẹp giản dị, có sức chịu đựng dẻo dai, tượng trưng cho sinh lực mạnh mẽ, tính cách của con người Hàn Quốc.
Trả lời
Quốc hoa của Hàn Quốc hoa Mugung. Loại hoa này mang vẻ đẹp giản dị, có sức chịu đựng dẻo dai, tượng trưng cho sinh lực mạnh mẽ, tính cách của con người Hàn Quốc.