bao cao su là cái gì

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

là cái bao được làm bằng cao su.
Trả lời
là cái bao được làm bằng cao su.