Quỹ mở là gì? Nó có phải là hình thức đầu tư tài chính nhiệm màu?

  1. Đầu tư & Tài chính

Mình có tìm hiểu Quỹ mở là hình thức đầu tư còn mới ở Việt Nam. Quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu và được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ. Các chuyên gia quản lý quỹ sẽ đầu tư vào các tài sản chứng khoán được cho phép để mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Đây quả là hình thức đầu tư tài chính quá tuyệt cho những người không có nhiều thời gian và kiến thức tài chính không vững. Tuy nhiên mình không biết là nếu muốn tham gia thì mình góp vào bao nhiêu tiền tùy ý hay theo quy định? Các quỹ sẽ chia lợi nhuận giữa nhà đầu tư là mình và quỹ như thế nào? Và liệu nếu không mang lại lợi nhuận thì quỹ mở sẽ làm gì?

Từ khóa: 

quỹ mở

,

đầu tư cá nhân

,

tài chính

,

đầu tư tài chính

,

đầu tư & tài chính

Mình xin giới thiệu 2 quỹ mà mình đang đầu tư là Quỹ mở của Manulife và Quỹ VFM. Cả hai quỹ đều không yêu cầu số tiền tham gia ban đầu nhé.
Trả lời
Mình xin giới thiệu 2 quỹ mà mình đang đầu tư là Quỹ mở của Manulife và Quỹ VFM. Cả hai quỹ đều không yêu cầu số tiền tham gia ban đầu nhé.
Mình thấy dạo này có web (và cũng là app luôn) tên là Finhay á. Không biết các bạn đó là quỹ mở hay là quỹ đầu tư ủy thác vậy nhỉ?