Quy trình làm UX Design như thế nào?

  1. Phát triển sản phẩm

Khi bạn là 1 người làm UX design - sếp giao 1 application mua bán thực phẩm. Bạn sẽ làm việc gì đầu tiên? bằng phương pháp nào, ứng dụng gì, kết quả của từng bước là gì? file báo cáo ra sao?

Từ khóa: 

ux

,

phát triển sản phẩm

Mình thấy trong sự kiện này có những câu trả lời khá hay của chuyên gia Trí Nguyễn, bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Trả lời

Mình thấy trong sự kiện này có những câu trả lời khá hay của chuyên gia Trí Nguyễn, bạn có thể tham khảo thêm ở đây: